Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens ik verwerk, hoelang deze worden bewaard en wie er toegang heeft tot deze data.


Welke gegevens worden verwerkt?
Ik verwerk persoonsgegevens die jij aan mij verstrekt en het mogelijk maken om een samenwerking aan te gaan. Gegevens die verwerkt worden zijn onder andere:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Klant/offerte nummer;
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;
 • Ingevulde gegevens via het contactformulier op mijn website;
 • KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam (in geval van bedrijf);
 • Bank gegevens bij betaling.


Met welk doel worden gegevens verwerkt?

 • Levering van producten/diensten; 
 • Contact mogelijkheden ten behoeve van mijn dienstverlening;
 • Afhandelen van betalingen;
 • Analyse van het gedrag op mijn website (via Google Analytics en JouwWeb statistieken) om daarmee de website te verbeteren.


Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?
Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend op basis van gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichting;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang.


Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Op dit moment is dat zeven (7) jaar.


Cookies
Door gebruik te maken van mijn website worden er cookies op je systeem geplaatst.
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door mijn website op apparaten worden geplaatst om de functionaliteit van mijn
website en diensten te verbeteren.


Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
Ik verwerk gegevens om producten en/of diensten te kunnen leveren. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om gegevens te delen met derden.
Bijvoorbeeld koeriersbedrijven of een drukkerij in geval van prints. Ik verkoop persoonsgegevens in geen geval aan derden!
Bedrijven of instanties die van mij toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken voor de dienstverlening
namens mij. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ik deel persoonsgegevens, mits noodzakelijk, met de volgende bedrijven:

 • JouwWeb
  Website hosting en een deel van mijn webshop is geregeld via JouwWeb. Lees de privacyverklaring om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://www.jouwweb.nl/privacy
 • Moneybird
  Voor mijn boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Moneybird. Lees de privacyverklaring om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://www.moneybird.nl/privacy/
 • Saal Digital
  Voor het leveren van prints en downloads maak ik gebruik van de diensten van Saal Digital. Bestellingen en betalingen van prints/downloads worden via deze partij verwerkt. Lees de privacyverklaring om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://www.saal-digital.nl/over-saal-digital/privacybeleid-verklaring-gegevensbescherming/
 • WhiteWall
  Voor het leveren van prints maak ik gebruik van de diensten van WhiteWall. Bestellingen en betalingen van prints worden via deze partij verwerkt. Lees de privacyverklaring om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://www.whitewall.com/nl/privacy/
 • Mollie
  Voor betalingen via mijn webshop (JouwWeb) maak ik gebruik van de diensten van Mollie. Lees de privacyverklaring om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://www.mollie.com/nl/privacy


Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze op een betrouwbare en veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Hier houd ik dan ook geen toezicht op en ben ik niet verantwoordelijk voor.

 

Persoonsgegevens minderjarigen
Ik verwerk geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar op mijn website. Als je een ouder bent en ontdekt dat je kind mij heeft voorzien van persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

 

Wat zijn je rechten?
Voor vragen over deze privacyverklaring of het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen. Op grond van de AVG wetgeving heb je een aantal rechten.
Zo kun je mij verzoeken оm:

 • Je persoonsgegevens te verwijderen;
 • De verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • Bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • Een kopie van je persoonsgegevens оp te vragen;
 • De toestemming die je eerder gaf om persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • Bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor ik niet of niet volledig medewerking kan geven aan je verzoek. Hiervan zal ik je dan ook op de hoogte brengen.
Als je gebruik maakt van de hierboven genoemde rechten, kan ik je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

 

Heb je een klacht?
Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het mij weten. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Je persoonsgegevens worden beschermd!
Er wordt alles aan gedaan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. In geval van een datalek doe ik hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit en wanneer nodig ook bij jou.


Wijzigingen in privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan veranderen van tijd tot tijd. De huidige versie is op 14-10-2023 opgesteld. Eventuele wijzigingen zullen hieronder weergegeven worden.


Heb je een vraag?
Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen.